Linguine

Makarona të gjata, të holla dhe të petëzuara.Të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga gruri i fortë, ujë.

  • 500gr

  • 11-13 minuta

Produkte të Tjera