Private Label

Fabrika e Makaronave Diamond është një nga investimet më të mëdha të realizuara në Ballkan në vitet e fundit. Fabrika është e pajisur me makineri dhe teknologji më të fundit për prodhimin e makaronave. Ne jemi më se në gjendje të furnizojmë të gjithë rajonin me produktet tona dhe Produktet private, për shkak të kapacitetit të lartë të prodhimit që është 72 tonë në 24 orë

Cilësia e pastave është e përcaktuar nga cilësia e përbërëse primarë, të cilët janë dy: miell semolina dhe ujë. Ndaj ne përdorim kualitetin më të mirë të grurit, importuar nga Kanadaja dhe Italia.

Gjithashtu ne prodhojmë pasta organike, integrale ose tricolore.
Diamond:
1. 72 ton/ditë.
2. Më shumë se 30 forma të ndryshme.
3. Organike, tricolore dhe pasta integrale
4. Pasta Diamond kanë përmbajtje 12% – 15% proteinë duke përdorur grurë Kanadez dhe Italian.

Protein: 12% - 15%

Paketim i personalizuar

400gr - 3kg

Spaghetti

Linguine

Bucatini

Fusili

Rigatoni

Mezzi Rigatoni

Penne

Mezze Penne

Tofe

Pipe Rigate

Ditalini

Tubetti

Cocciolini

Stelline

Risoni

Pasta Vittale

Pasta Vittale është një markë dytësore e Agroblend e prodhuar në Fabrikën e Makaronave Diamond. Është një makarona e cilësisë së mirë, e bërë nga gruri kanadez me një përmbajtje proteine 13%.