Bucatini

Makarona të gjata në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga gruri i fortë, ujë.

  • 500gr

  • 8-10 minuta

Produkte të Tjera