Ditalini

Makarona në formë tubi të shkurtër, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga gruri i fortë, ujë.

  • 500gr

  • 7-9 minuta

Produkte të Tjera