Stelline

Makarona të vogla në formë yjesh, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga durum grurë, ujë.

  • 500gr

  • 6-8 minuta

Produkte të Tjera