Rigatoni

Makarona të shkurtra në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga durum grurë, ujë.

  • 500gr

  • 11-13 minuta

Produkte të Tjera