Penne Bio Diamond

Makarona të shkurtra në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i grurit të forte kanadez.

  • miell (semola) nga grurë i forte, ujë.

  • 500gr

  • 8-9 minuta

Produkte të Tjera