Penne Bio Diamond

Makarona të shkurtra në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez.

  • miell (semola) nga grurë i fortë

  • 500gr

  • 8-9 minuta

Produkte të Tjera